U bent hier: Home

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Website
De website www.videorecept.nl (hierna "de Website" genoemd) is eigendom van Videorecept VOF te Rotterdam, Nederland (hierna “Videorecept.nl” genoemd) en wordt beheerd en geüpdate door of in naam van die laatste.
 
Het staat Videorecept.nl vrij op elk gewenst moment informatie toe te voegen of weg te laten door het updaten van de inhoud van deze voorwaarden. Het is aan te raden op gezette tijden de website te raadplegen om na te gaan of ze werd bijgewerkt. Het staat Videorecept.nl bovendien vrij op elk gewenst moment de website van het Internet te halen zonder voorafgaande kennisgeving.

Garantiebeding.
De informatie in deze website wordt door Videorecept.nl aangeboden in de hoedanigheid waarin die zich bevindt en voldoet aan alle geldende wettelijke voorschriften. De informatie wordt verstrekt zonder enige impliciete of expliciete garantie. Hoewel ervan wordt uitgegaan dat de informatie correct is, zijn fouten of onnauwkeurigheden niet uitgesloten.

Videorecept.nl garandeert niet dat de functies of toepassingen in deze website vrij zijn van onderbrekingen en/of storingen. Videorecept.nl kan ook niet garanderen dat de server en/of de website vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.  Videorecept.nl heeft er geen bezwaar tegen dat de inhoud van deze website zich leent en/of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties.

Ontkenning.
Videorecept.nl wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor afwijkingen die het gevolg zijn van systeemfouten of van (tijdelijke of blijvende) tekortkomingen van de website, de toepassing ervan of andere tools. In de mate waarin de geldende wettelijke voorschriften dit toestaan, kan Videorecept.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortspruit uit het gebruik van de website of uit het onvermogen ze te gebruiken. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies. Videorecept.nl is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie op deze website en sluit iedere  verantwoordelijkheid uit voor (in)directe schade, kosten, claims en verliezen welke mogelijk ontstaan door het gebruik van deze website alsmede de verstrekte informatie op de website.

Auteursrechten.
Zowel de tekst-, foto-, display-, geluids- en animatiebestanden alsmede alle andere informatie en de wijze waarop ze grafisch zijn weergegeven op de website, als de layout en de structuur van de website als dusdanig zijn onderworpen aan de auteursrechten van Videorecept.nl tenzij anders is bepaald. De website mag niet volledig of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, verspreid, gewijzigd of in andere websites worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Videorecept.nl. Daarbij mag de inhoud ervan op geen enkele wijze worden gewijzigd en dienen alle meldingen aangaande het auteursrecht en de eigendom te worden overgenomen.

Links naar pagina’s van derden.
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Videorecept.nl geen controle heeft. ScoreFlex aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke informatiebronnen. Voor het aanbieden en leveren van producten en diensten op deze website maakt Videorecept.nl gebruik van persoonsgegevens. In het privacy statement vindt u informatie over de manier waarop bij het gebruik van deze website met uw gegevens wordt omgegaan en op welke wijze uw privacy daarbij wordt beschermd.

Cookies.
Deze Website maakt gebruik van cookies. De gebruiker is niet verplicht de cookies te aanvaarden. Als hij dat niet doet, is het mogelijk dat de website niet naar behoren werkt.

Verbrekingsclausule.
Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onuitvoerbaar of in strijd is met de geldende wetgeving of met de rechtspraak, dan blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht.
 
ZOEKFILTER
Categorie:
Kids place:
Zoek item:
Bakken met Koopmans BBQ
POLL

Ik wil graag de maandelijkse nieuwsbrief van Videorecept.nl ontvangen en zo op de hoogte blijven van nieuwtjes en mooie aanbiedingen. Lees meer

Naam:
Email:
  Abonneren   Afmelden

Laat uw telefoonnummer achter en ontvang gratis en uitsluitend per sms exclusieve aanbiedingen op uw interessegebied (geen abonnement).

Telefoon
Naam
Email
 JkIEzL
Tik deze code over
Zegro horeca groothandel
Nieuwe telefoon?